Landgoed Wellenseind

Landgoed Wellenseind is een relatief jong landgoed met bijzondere kenmerken. Éen van die kenmerken is de grote landschappelijke gevarieerdheid. De twee meanderende beken, die in het noordelijk deel van Wellenseind bijeenkomen, zijn de kern van het geheel. De beekdalen, gelegen tussen dekzandruggen en beboste stuifzanden, geven een mooi beeld van hoe vroeger grote delen van Noord Brabant er uit hebben gezien. Ze verlenen het gebied een grote aardkundige en historische betekenis. De broekbossen, rabatten en watersystemen in de beekdalen vormen één van de parels van het landgoed.Cultuurhistorische waarde


De hoogteverschillen en de aanwezigheid van zowel natte als droge gebieden, zorgen samen met de afwisseling van dicht bos, open heide, akkers, weilanden en vijvers voor een grote variatie en een zeer compleet landschap in een relatief klein gebied.
Het landgoed is ontwikkeld sinds 1915. Het oude agrarische landschap, met zijn akkers, beemden en heidevelden is geleidelijk omgevormd tot een gevarieerd bosgebied waar het accent vooral kwam te liggen op de jacht, visvangst en in mindere mate houtproductie. Tal van sporen herinneren echter nog aan het oude agrarische verleden, zoals de percelering, de schaapskooi en het stelsel van wegen en paden.

Met uitzondering van het park getuigen de gebouwen en de inrichting van soberheid en ingetogenheid. Geen grote villa, geen statige lanen, maar een boerderij die als landhuis diende. Zandwegen die de verschillende delen van het landgoed met elkaar verbinden en functionele gebouwen die verspreid op het landgoed staan. Landgoed Wellenseind is niet ingericht om er mee te pronken.

Gesteld kan worden dat Landgoed Wellenseind een gaaf bewaard gebleven gebied is, waar vrijwel alle landschapstypen die vanouds kenmerkend waren voor de Kempen, op een relatief kleine oppervlakte bij elkaar komen. Het is bijzonder door de wijze waarop de eigenaren het landgoed zijn bijzondere afwisselende karakter hebben gegeven.

Wandelen en fietsen


In de omgeving van Landgoed Wellenseind liggen diverse fiets- en wandelpaden die deel uitmaken van het knooppuntennetwerk. Uw route loopt door bos, langs heidevelden, weilanden en natte natuur zoals vennen en beekjes. Het landgoed zelf is niet opgesteld voor bezoekers.
Wandelroutes
Fietsroutes

Eten en drinken, overnachten


Het Landgoed Wellenseind ligt vlak bij de dorpen Hooge Mierden en Lage Mierden.
De gemeente Hilvarenbeek, met de karakteristieke dorpskernen Hilvarenbeek, Diessen, Esbeek, Haghorst, Biest-Houtakker en Baarschot, hebben eveneens een veelzijdig aanbod van recreatieve mogelijkheden. U vindt in deze dorpen volop gelegenheid voor een hapje of een drankje en diverse accommodaties waar u kunt overnachten.