Contact Overzicht

Doelstellingen

De Kempische Landgoederen willen de komende jaren investeren in de ontwikkeling van hun landgoederen. Om dit te kunnen realiseren zijn een aantal doelstellingen geformuleerd:

1. Duurzaam in stand houden en versterken van het waardevolle natuurlijke en cultuurhistorische erfgoed van de Kempische Landgoederen;
2. Versterken van de samenwerking met Brabants Landschap door het op elkaar afstemmen van visie, inrichting en beheer van aan elkaar grenzende eigendommen;
3. Behartigen van de belangen van de gezamenlijke Kempische Landgoederen bij de provincie Noord-Brabant en de gemeenten;
4. Gezamenlijk ontwikkelen en uitvoeren van projecten die ten dienste staan van de duurzame instandhouding en versterking van de Kempische Landgoederen;
5. Verkennen mogelijkheden grensoverschrijdende samenwerking met landgoederen Belgische Kempen.