De Landgoederen Overzicht

Historie landgoed

In oude cijnsboeken van de Raad- en Leenhof te Brussel werd al melding gemaakt van "De hoeve van Gorop" groot 111 bunders en als leengoed uitgegeven door de hertogen van Brabant. Waarschijnlijk is het in cultuur gebracht omstreeks 1250.

De buurtschappen "Gorp" en "Roovert" hadden een zeer geïsoleerde ligging te midden van zeer uitgestrekte heidevelden en is pas uitgegroeid tot een echt landgoed toen het in 1758 in handen kwam van Cornelis Bles uit Tilburg.

De aanleg van het "Starrebosch" of "Waranda" tegenover de "Leenhof" dateert ook uit deze periode. In 1819 moesten de nazaten van Cornelis Bles het landgoed publiek verkopen en de nieuwe eigenaar werd ridder Paul Joseph Jean de Bosschaert, geboren te Antwerpen.

In 1868 werd "Gorp" eigendom van de van oorsprong Spaanse familie De Zerezo de Tejada. Baron Eugène F.J. Zerezo de Tejada (1824-1887) heeft het landgoed aanzienlijk uitgebreid. Zijn zoon Gustave bracht het er wat minder fortuinlijk vanaf want in 1894 kwam het landgoed opnieuw onder de hamer.

"Gorp" kwam in handen van Wilhelmus Jan Hubert van Beusekom en "Roovert" werd eigendom van notaris Emile Huijsmans. In 1920 verkocht de weduwe Huijsmans "Roovert" aan Eduard van Puijenbroek. In 1929 werd zijn familie ook eigenaar van het landgoed Tulder onder Esbeek en in 1939 werd Tulder verkocht en met de opbrengst werd het grootste gedeelte van Gorp gekocht van de familie van Beusekom.

Het laatste resterende gedeelte van Gorp, landgoed Gorp de Ley, inclusief de Nieuwe Hoef ging in de zestiger jaren over naar de stichting "Het Brabants Landschap".

Tegenwoordig bestaat het historisch gedeelte van het Gorp uit vier oude boerderijen, "Het Kasteeltje" en "Het Paradijs" (gebouwd 1925). De kern van Roovert bestaat uit drie oude "lange gevel" boerderijen.