De Landgoederen Overzicht

Landschap en cultuurmonumenten

Landschap
Het bos bestaat voornamelijk uit grove den en Europese lork en leverde stuthout aan de Zuid-Limburgse steenkoolmijnen.Tot de belangrijke natuurterreinen op het landgoed behoort het dal van de Reusel, die hier meandert. Dit gebied wordt De Hertgang genoemd. Hier ligt ook de buurtschap Dun, alwaar zich de uitspanning De Bockenreijder bevindt. Aansluitend ligt het landgoed Wellenseind, waardoorheen een zijriviertje van de Reusel loopt, De Stroom geheten. Het Wellenseind werd in de jaren 20 van de 20e eeuw deels ontgonnen door de Goirlese textielfabrikant Van Puijenbroek.Voorts is de Mispeleindse Heide een belangrijk natuurgebied. Hierin liggen grote vennen als De Flaes, de Kleine Flaes en het Groot Goor. Ze worden omringd door vochtig heidegebied. Hier groeien klokjesgentiaan, beenbreek, moeraswolfsklauw en witte snavelbies.In het noordwesten van het gebied stroomt de Hoogeindse Beek en ligt nog een ven, de Broekeling. Het landgoed telt meer dan 130 soorten broedvogels. Hoewel Fortis nog steeds eigenaar is van het landgoed is, met uitzondering van een aantal kwetsbare natuurterreinen, het landgoed opengesteld voor publiek.

Cultuurmonumenten
De in 1905 gebouwde brandtoren met houtvesterswoning (door Jan Frederik Staal en Alexander Kropholler) is zeer bijzonder. Met name Staal verwerkte Jugendstil elementen in het gebouw. De 32 meter hoge toren werd door de bezetter in 1944 gebruikt als steunpunt voor de zich terugtrekkende troepen. Ze werd toen verdedigd met zwaar geschut. Tijdens de inname door de Engelsen bleef de toren onbeschadigd. Later raakte ze echter in verval en in 1991 werd de toren in opdracht van de AMEV gerestaureerd. De toren is rijksmonument. Bij de brandtoren bevindt zich het Arnoldspark, een arboretum met waterpartij, dat in 1941 werd aangelegd. Behalve de brandtoren werd in 1924 op het terrein ook nog een monumentaal vakantieoord gebouwd, Rusthuis geheten. Dit was bestemd voor het personeel van de verzekeringsmaatschappij en is tegenwoordig een hotel-restaurant.